Loading

 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

 

 

Als je de opleiding hebt afgerond ga je als maatschappelijk werker aan de slag. Dat kan in verschillende functies, bijvoorbeeld in een voorlichtings-, advies-, onderzoeks- of begeleidende functie. Een belangrijk onderdeel van je werk is dat je mensen ondersteunt bij hun functioneren in het dagelijks leven. Je begeleidt hen, geeft adviezen en licht hen voor.

Je kunt ook als jeugdbeschermer gaan werken. In de meeste gevallen moet je dan wel een post HBO-opleiding volgen waarmee je je ofwel in de (gezins)voogdij, ofwel in de jeugdreclassering specialiseert.

Je kunt worden:

 • Begeleider pleegzorg
 • Bemiddelaar pleegzorg
 • Gezinshuisouder
 • Jeugdbeschermer
 • Jeugdhulpverlener
 • Jobcoach
 • Maatschappelijk werker
 • Ouderenadviseur
 • Preventiemedewerker
 • Sociaal consulent gehandicapten
 • Sociaal raadsman
 • Trainer/begeleider welzijn
 • Woonbegeleider maatschappelijke opvang

 

Duur en leerwijze

 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is een HBO-opleiding. Afhankelijk van de hogeschool kun je de opleiding in voltijd of deeltijd volgen. Sommige hogescholen bieden daarnaast nog de mogelijkheid om de duale variant van de de opleiding te volgen. Dat wil zeggen dat je tegelijkertijd werkt en leert.

De duur van de voltijd opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is vier jaar.

Vrijstellingen
In bepaalde gevallen is het mogelijk de opleiding verkort (met vrijstelling voor een aantal vakken) te volgen.
 

Eisen toelating

Diploma's
Je hebt toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma's:
- HAVO
- VWO
- MBO niveau 4

Indien je hoger geschoold bent dan de hier genoemde opleidingen, word je natuurlijk ook tot de HBO-opleiding toegelaten.
 

Welk instroomprofiel?
- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Cultuur en Maatschappij
- Economie en Maatschappij

Heb je niet de vereiste instroomprofielen? Neem dan contact op met de hogeschool om een aanvullend onderzoek te doen. Als de resultaten hiervan positief zijn, kun je alsnog tot de opleiding toegelaten worden.
 

Werken en leren: de duale variant
Als je de opleiding wilt volgen in de duale variant, waarbij je tegelijkertijd gaat werken en leren, gelden dezelfde diploma-eisen als voor de voltijd- en deeltijdopleiding.

Er gelden in enkele gevallen wel aanvullende eisen. Bij sommige hogescholen moet je, voordat je aan de opleiding begint, bij een zorginstelling of leerbedrijf zijn aangenomen. Je moet in dat geval dus solliciteren. Andere hogescholen stellen deze eis niet. Je hebt ook bij deze onderwijsinstellingen uiteindelijk wel een leer-arbeidsplaats nodig, maar hoeft deze niet te hebben voordat je aan de opleiding begint.
 

Vrijstellingen
Als je een MBO-diploma (bijvoorbeeld van MDGO) hebt, kun je bij sommige hogescholen in het tweede of derde jaar instromen. Het is ook mogelijk dat je vrijstelling krijgt voor bepaalde vakken. Om precies te weten hoe het zit, kun je het beste contact opnemen met de hogeschool.
 

Loting
Bij deze opleiding wordt bij een aantal hogescholen geloot om toelating (numerus fixus). Kijk voor meer informatie over loting op www.ocwduo.nl.
 

Geen diploma?

Dan kun je in bepaalde gevallen een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen. Daarvoor moet je minimaal 21 jaar zijn. Informeer naar de toelatingstoets bij de onderwijsinstelling. Zie de pagina 'Waar aanmelden'.

 

Inhoud opleiding

 

Voltijdopleiding
Voor de voltijdopleiding tot maatschappelijk werker geldt dat in het eerste jaar de kerntaken van het maatschappelijk werk centraal staan. Dat zijn onder andere:
- Psychosociale hulpverlening
- Adviseren en informeren
- Onderzoeken en rapporteren
- Signaleren, bemiddelen en preventie
- Organisatie en coördinatie van zorg

Deze vakken zijn oriënterend en gericht op het werken met verschillende doelgroepen. Daarnaast is in het eerste jaar een beroepspraktijkvorming ingebouwd van een aantal uren per week.

In het vervolg van de studie zijn stages ook belangrijk en vindt kennisverbreding en -verdieping plaats. Je krijgt onderwerpen als creatieve vorming, gesprekstechnieken, methoden van psycho-sociale hulpverlening, coördinatie van dienstverlening en crisisinterventie.

In het vierde jaar studeer je af door middel van een scriptie/afstudeerproject.

Als je deze studie hebt afgerond, ben je in het bezit van de titel Bachelor of Social Work.
 

Andere varianten
De deeltijdstudie komt wat betreft duur en inhoud voor een groot deel overeen met de voltijdstudie. Het verschil is dat je minder uren per week naar school gaat. Dat geldt ook voor de duale variant. Daarbij leer je het vak vooral in de praktijk: naast de lessen op school werk je een groot deel van de studietijd binnen de maatschappelijke dienstverlening.
 

Een richting kiezen?
Aan sommige hogescholen zijn binnen de opleiding differentiaties mogelijk. Bijvoorbeeld een specialisatie in ouderen (gerontologie), bedrijfsmaatschappelijk werk, vrouwenstudies of organisatie en coördinatie van hulpverlening. Ook is er de differentiatie geestelijke gezondheidszorg, waarmee je na afstuderen de titel GGZ-agoog krijgt.
 

Waar aanmelden

 

1. Hogescholen - ROC's

Je kunt de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening volgen aan diverse hogescholen:

 

Veel onderwijsinstellingen hebben verschillende leslocaties. Kijk op de site van de school in welke plaats deze opleiding wordt gegeven.

 

www.inholland.nl
Hogeschool Inholland in diverse plaatsen in de Randstad. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening: voltijd, deeltijd, duaal.

 

www.hu.nl
Hogeschool Utrecht in Utrecht en Amersfoort. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening: voltijd, deeltijd, duaal.

 

www.hva.nl
Hogeschool van Amsterdam (HvA) in Amsterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening: voltijd, deeltijd, duaal.

 

www.windesheim.nl
Windesheim in Zwolle, Utrecht. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening: voltijd, deeltijd, duaal.


2. Private opleidingsinstituten 

Je kunt de opleiding ook volgen bij particuliere onderwijsinstellingen.


 • Download brochure

  MBO Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4

  Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener bent u breed opgeleid en kunt u terecht bij een groot aantal uiteenlopende werkgevers. Van vluchtelingenwerk tot buurtbeheer en van ouderenzorg tot de politie, overal is werk voor de sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Deze praktijkgerichte opleiding MBO Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener is de erkende beroepsopleiding voor de professionele maatschappelijk dienstverlener. In twee jaar tijd ontwikkelt u alles wat u nodig heeft om in deze belangrijke en brede sector succesvol te zijn. Bovendien hoeft deze opleiding uw werkgever vrijwel niets te kosten!

  Gestimuleerd door de overheid

  Erkende opleidingen worden sterk gestimuleerd door de overheid. Dit betekent dat de netto-opleidingskosten voor uw werkgever vaak aanzienlijk minder tot vrijwel nihil zijn. Zie onze website voor meer informatie over de fiscale voordelen en overige regelingen.

  Studeren zonder (geschikte) baan

  Als u geen geschikte werkomgeving heeft of (tijdelijk) niet werkt, dan kunt u deze opleiding toch volgen. U krijgt dan een aangepast programma, waarin u de praktijkopdrachten toepast op cases en algemene praktijksituaties. Zie onze website voor meer informatie.

  Officieel erkend

  Het MBO College van NCOI is als rechtspersoon bevoegd om in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) MBO-opleidingen te verzorgen. Dit betekent dat NCOI erkende MBO-diploma's mag uitgeven.

  Doelgroep

  Deze opleiding is geschikt voor iedereen die in uiteenlopende, dienstverlenende functies werkzaam is in het sociaal-agogisch werk of dat wil zijn. U bent bijvoorbeeld werkzaam in het vluchtelingenwerk, sociaal buurtbeheer, ouderenwerk, crisisopvang of bij een justitiële inrichting. Of u werkt bij de gemeente, een re-integratiebureau, in de schuldhulpverlening of bij de politie.

  Doel en opzet

  In deze unieke en praktijkgerichte opleiding combineert u werken en leren. De combinatie van inspirerende bijeenkomsten, een zeer moderne online leeromgeving en uw werkomgeving maakt de opleiding uniek. Het doel van het werk van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener is om de zelfredzaamheid van zijn cliënten te vergroten door hen te begeleiden en kennis en vaardigheden bij te brengen. In de opleiding ontwikkelt u de benodigde kennis en vaardigheden. Zo werkt u aan belangrijke vaardigheden als het begeleiden van cliënten, feedback geven en ontvangen, omgaan met sociale problemen en huiselijk geweld. U leert de zorgvraag van uw cliënten goed in kaart te brengen en uw begeleiding daarop af te stemmen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan taken als coördineren, informeren, rapporteren, evalueren en opstellen van zorgplannen. De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die uw dagelijkse beroepspraktijk uitstekend begrijpen.

  Vooropleiding

  Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen die 21 jaar of ouder is.

  Voorbereiding en studiebelasting

  Ca. 3 - 5 uur per week.

  Praktijkprogramma

  Het praktijkprogramma is afgestemd op uw opleiding en bestaat uit een aantal opdrachten. U plaatst de uitwerking van deze opdrachten in het portfolio in de online leeromgeving. Daarnaast traint en ontwikkelt u tijdens de bijeenkomsten en in de praktijk uw vaardigheden. De resultaten hiervan legt u ook vast in het portfolio. U wordt hierbij ondersteund door het NCOI-portfoliobureau. Zo verbetert u uw kennis en vaardigheden en ontwikkelt u tegelijkertijd de competenties die u helpen hiermee in de praktijk succesvol te zijn. Het praktijkprogramma wordt afgesloten met een eindgesprek.

  Taalkennis en rekenvaardigheden

  Er zijn wettelijke vereisten ten aanzien van taalkennis en rekenvaardigheden. Hier zijn examenkosten aan verbonden, zie onze website.

   

  MBO College | 2 jaar | Opleiding MBO Sociaal-maatschappelijk Dienstverlener, niveau 4  De examens zijn een combinatie van schriftelijke examens, praktijkgerichte opdrachten en het praktijkprogramma. Uiteraard wordt u in uw opleiding hierover per onderdeel geïnformeerd. Bij een voldoende beoordeling van alle onderdelen en het praktijkprogramma ontvangt u het diploma 'MBO Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4', zoals ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO).

  € 2890 | maximaal 20 personen | 25 days | MBO

  Download brochure
 • Download brochure

  MBO Maatschappelijk Dienstverlener (niveau 4)

  Deze MBO-opleiding Maatschappelijk Dienstverlener leidt je op tot maatschappelijk werker. Als mensen zich niet zo goed kunnen redden in de maatschappij, dan kun jij hen als maatschappelijk werker helpen. Je kunt problemen tegenkomen op bijvoorbeeld het gebied van huisvesting, ouderdom, eenzaamheid, geld, werkloosheid, verslaving, gezin, relatie en school. Je werkt in het maatschappelijk werk meestal niet in een instelling waar mensen wonen, maar biedt als buitenstaander hulp. Je wordt goed opgeleid en behaalt het officieel erkende MBO-diploma 'MBO Maatschappelijk Dienstverlener, niveau 4'. Een diploma met uitstekende arbeidsperspectieven. Bovendien kun je soepel doorstromen naar bijvoorbeeld de HBO Leergang Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) of een van de HBO Bacheloropleidingen van Hogeschool NCOI.

  Voor wie?

  Deze opleiding is bestemd voor iedereen die het een uitdaging vindt om te werken in het sociaal-maatschappelijk werk. Je kunt werken binnen diverse disciplines, bijvoorbeeld met jeugd, volwassenen of ouderen, of bijvoorbeeld in de reclassering.

  Vooropleiding

  Voor de volledige erkende MBO-opleidingen van Scheidegger gelden beperkte instroomeisen. Bij je inschrijving wordt bekeken of je aan deze eisen voldoet. Is dat niet het geval, dan word je uitgenodigd voor een persoonlijke intake. In dat gesprek worden je motivatie en voorkennis besproken. In de meeste gevallen kun je dan alsnog instromen.

  Aanpak

  De opleidingen van Scheidegger onderscheiden zich door een zeer praktijkgerichte aanpak. Daarnaast ontwikkel je vooral belangrijke vaardigheden waar je als medewerker in het volwassenenwerk veel aan hebt.

  Je krijgt toegang tot een digitale leeromgeving: e-Connect. Hier vind je alle informatie over je opleiding en examens en kun je makkelijk communiceren met je medestudenten en je docent.

  Kenmerkend is de intensieve begeleiding door middel van de VAK-methode van Scheidegger. De combinatie van bijeenkomsten, een zeer professionele online leeromgeving, een praktijkcoach en stimulerende docenten zorgt ervoor dat je daadwerkelijk je diploma behaalt.

  Opzet van de opleiding

  Deze opleiding bestaat uit 8 modules van 8 lessen, iedere module heeft 6 bijeenkomsten en 2 e-Learninglessen. Daarnaast volg je een begeleidingsprogramma waarin je wordt begeleid bij het maken van de praktijkopdrachten, het vullen van je praktijkportfolio en je stage. Dit programma bestaat uit 12 lessen, die verspreid over 2 jaar worden gepland. Je bereidt je voor door opdrachten te maken die klassikaal worden besproken.

  Je wordt begeleid door een praktijkcoach bij wie je met al je vragen terechtkunt. In de lessen word je goed voorbereid op de praktijkgerichte examens. Een ervaren docent legt de theorie uit en vertaalt deze naar de dagelijkse praktijk.

  Om een officieel diploma 'MBO Maatschappelijk Dienstverlener, niveau 4' te behalen, is het verplicht stage te lopen. Zie onze website voor meer informatie.

  Afstuderen

  In 2 lessen bereid je je onder begeleiding van je coach voor op je eindgesprek. In de lessen bekijk je gezamenlijk je praktijkportfolio, rond je de laatste opdrachten af en werk je aan een praktijkverslag. Zo kun je ontspannen en goed voorbereid het eindgesprek voeren, zodat je je opleiding met goed gevolg afrondt en je het diploma in ontvangst kunt nemen!

  Officieel diploma

  Je rondt de modules af met een examen (een mondeling examen, praktijkgerichte opdracht of een praktijkgericht examen). Aan het eind van deze opleiding heb je een eindgesprek over je complete praktijkportfolio. Als je alle modules met een voldoende afrondt en je praktijkportfolio wordt met een voldoende beoordeeld, dan ontvang je van Scheidegger het officiële diploma 'MBO Maatschappelijk Dienstverlener, niveau 4'.

  Taalkennis en rekenvaardigheden

  Er zijn wettelijke vereisten ten aanzien van taalkennis en rekenvaardigheden. Hier worden indien nodig lessen voor aangeboden. Deze zijn niet standaard in het programma opgenomen, aangezien het onze ervaring is dat de meeste studenten dit goed zelf kunnen voorbereiden. Voor deze modules worden wel de reguliere examenkosten in rekening gebracht. Zie onze website voor meer informatie.

   


  Maatschappelijk Werk en Dienstverlening | 2 jaar | Opleiding MBO Maatschappelijk Dienstverlener, niveau 4  Je rondt de modules af met een examen (een mondeling examen, praktijkgerichte opdracht of een praktijkgericht examen). Aan het eind van deze opleiding heb je een eindgesprek over je complete praktijkportfolio. Als je alle modules met een voldoende afrondt en je praktijkportfolio wordt met een voldoende beoordeeld, dan ontvang je van Scheidegger het officiële diploma 'MBO Maatschappelijk Dienstverlener, niveau 4'.

  € 2730 | maximaal 22 personen | 26,5 days | MBO

  Download brochure